Referatet kan du lese her

Protokoll fra generalforsamlingen kan du lese her