For å komme med i tildelingsordningen for konfirmasjonsfeiring på Disen gård i 2023 ber vi beboere i Disengrenda borettslag med kommende konfirmanter til å sette seg på listen for vår og høst 2023 ved å sende mail til bestyrer@disengaard.no innen 15. juni.

Tildeling av datoer vil deretter skje gjennom loddtrekning.